Manažeři mají dnes na starosti nepřeberné množství projektů a cílů. Denně přibývá informací, zvyšují se nároky na vedení lidí, řešení úkolů a rozhodování. Rovnáha mezi osobním a pracovním životem trpí a jednoduchá řešení z minulosti přestávají fungovat. 

Leadership koučink vám s těmito situacemi může rychle pomoci. 

 

„Moudrý člověk nejprve hledá svůj střed,
teprve pak se může stát středem pro ostatní.“ Lao
c

Zvýšíte své uvědomění současné situace a tím rozhled a možnosti, jak ji řešit.  
Vytvoříte si vizi toho, kam směrujete.
Nastavíte si své priority tak, aby vaší vizi odpovídaly.
Pomůže vám udržet se na cestě.
Pomůže vám lépe vést projekty, pracovní i osobní.
Podpoří a usnadní vám rozhodování.
Posílí vaši vytrvalost a dlouhodobou integraci změn. 
Obnoví vaši motivaci, tvořivost a potenciál.
Pomůže vám najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.
Vrátí vám radost do života.
V koučování používám propracované metodologie Erickson Coaching International, Canada, světové školy koučů, která má po celém světě více než 40.000 absolventů svých kurzů. Již od roku 2008 jsem trenérkou této školy s mezinárodní působností, a tak mám ve znalosti metodologie velký rozhled a zkušenosti. Sama těmto metodám jiné kouče učím a v mentoringu jim pomáhám ke získání mezinárodní certifikace ICF.

Naše metodologie jsou zaměřené na řešení a osobní rozvoj, odehrávají se zásadně v pozitivním rámci a jsou velmi systemické.

Ve svém koučování používám celou řadu nástrojů, např. koučovací šipku, rámec otevřených otázek "jako - kdyby", logické úrovně, globální naslouchání, čttyřkvadrantové myšlení, škálování, kola rovnováhy a další.

V hlubším a dlouhodobějším koučinku pracuji také s procesy, při kterých je do "řešení" zapojeno i tělo, barvy, zvuky a vizualizace. Je to např. práce s metaforami, sny, hlubinnými hodnotami, osobními rádci, cestou k mistrovství apod. Jde o procesy, které klientům pomáhají k dlouhodobé a velmi stabilní transformaci.
Nejčastější formou je koučování osobní, online nebo telefonické.

Na začátku koučování dojednáme s klientem rámcovou zakázku, tedy oblast, na kterou se chce koučovaný zaměřit. V případě potřeby je možno v této fázi přizvat přizvat i nadřízené osoby nebo jiné zadavatele.Společeně stanovíme kritéria úspěchu a pokud klient souhlasí, můžeme se pustit do práce. 
 
Další setkání následují během dvou až třech měsíců, vždy zhruba 3 x do měsíce, v předem domluvenou dobu, osobně nebo online. Kouč a klient postupně pracují na tom, aby byla zakázka co nejefektivněji naplněna.
 
Témata rozhovorů se mohou v průběhu času měnit, což je velmi běžné a vyplývá to i z toho, jak narůstá důvěra mezi oběma stranami. 
 
Všechna sezení jsou vždy zakončena akčním plánem, jak bude klient dále postupovat a kdy se uskuteční další setkání.  
 
Koučování může být doplněno pracovními úkoly, na kterých klient pracuje v mezidobí.  
 
Častost setkání je zcela indivuální, zpočátku bývá s větší a později často s menší frekvencí.
Efektivita koučování se hodnotí po čtyřech až pěti sezeních a také na konci celé spolupráce. Fakturace probíhá buď po každém sezení, měsíčně nebpo po jiných logických pracovních celcích. Všechny rozhovory jsou přísně důvěrné a jejich výsledky nejsou bez svolení klienta nikomu k dispozici. Součástí společné smlouvy je Etický kodex ICF.
“Halka byla můj první kouč, když jsem postoupila na pozici Account Directora v rámci reklamní společnosti OgilvyAction. Skutečně jsem ocenila její pomoc, porozumění a znalost reklamního byznysu. Naše setkání byla vždy inspirující, efektivní a zaměřená na cíl. Díky Halce jsem byla schopná analyzovat a vyhodnotit problémy, kterým jsem čelila. Halka má profesionální, ale vřelý přístup, který z našich setkání vytvořil příjemné chvíle. Ráda bych vám Halku jako kouče upřímně doporučila.”  Halky největší kvality: úžasné výsledky, osobní přístup, expert
. K
ateřina Baková

“Setkáním s Halkou začala nová etapa mého života. Ukázala mi cestu, jak vnímat sama sebe, jak se do sebe ponořit a přestat se zabývat minoritními věcmi kolem sebe. Halka má dar probudit lidi k práci, k zamyšlení se a chuti na sobě makat. Je to jeden z největších profesionálů, které znám a který i během tvrdé práce dokáže být lidský a laskavý. Díky, Halko, za energii, kterou mě při každém setkání nabíjíte.”  Vlaďka, Ogilvy & Mather Group, ČR

KLIENTI NAPSALI