ROZVOJ TÝMŮ

Určený pracovním a projektovým týmům “Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže aby se vydali kácet stromy, nedávej rozkazy a nerozděluj práci. Nauč je spíše touze po vzdálených a nekonečných mořích”. Saint Exupery. Týmová spolupráce je dnes kritickou proměnnou úspěchů firem a zaváděných projektů. Nejasný směr či nevyjasněné role, nízká motivace lidí nebo oddalované řešení sporů může zabít i ty nejlepší nápady a zabrzdit ty nejlepší odborníky. Koučování týmu může situaci rychle vyřešit.

Koučování týmu působí na lidi jako magnet na železné piliny: všechny se přimknou k magnetu a sladí se jedním směrem. Výsledkem bývá nečekaně rychlý posun nejenom ve výsledcích, ale i dlouhodobé spokojenosti, loajalitě a pohodě členů týmu. Celý tým i jeho vedoucí tak získávají cenný ČAS, ENERGII a ZDROJE, které mohou účelně využít k další konstruktivní práci. Koučování týmu je většinou vhodné doplnit také prací se samotným vedoucím týmu v podobě indiviuálního koučování.
• vytvořit diamant vize týmu • připravit efektivní strategiizaloženou na reálných možnostech týmu • vyjasnit role, pravomoce a zodpovědnosti členů týmu • nastavit jasná a sdílená pravidlafungovaní včetně komunikace • vyčistit jakékoliv kostlivce • zlepšit komunikaci v týmu i navenek • obnovit důvěru, pohodu a motivaci členů týmu • posílit tvořivou energii lidí při řešení úkolů • posílit důvěru ve vedoucího týmu
Při práci s týmy využíváme dvě špičkové metodologie: NASA 4D Systems a Erickson College, Kanada. NASA 4D System je metoda vyvinutá Dr. Charliem Pellerinem, jedním z klíčových leaderů NASA. Své dlouholeté zkušenosti s NASA zkoncentroval CH. Pellerin do precizně zpracované a dvaceti lety ověřené metodologie, která umožňuje rychle rozpoznat potřeby rozvoje týmů a dává jim nástroje, pomocí kterých je tyto kroky možno velmi rychle uskutečnit. Osm dovedností NASA je pak speciálním programem na rozvoj dovedností manažerů a leaderů týmu. Erickson College, Kanada se již dvacet let specializuje na rozvoj koučinku zaměřeného na řešení (Solution Focused Coaching) po celém světě, přičemž využívá nejnovějších poznatků o fungování lidské mysli, NLP a čtyř kvadrantového myšlení. Tento přístup uvolňuje potenciál člověka, podporuje tvořivé myšlení a hluboce propojuje hodnoty a konání lidí. Působí tranformačně na psychiku lidí i týmů a pomáhá týmům najít směr a smysl (a tedy motor) jejich práce. Obě metody se synergicky doplňují a jejich kombinací vzniká pozorouhodně celistvý systém, fungující podobně jako náš mozek na principu spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry.

SUCCESS STEPS

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipiscing elit, sed do.

CHOOSE COACHING

We have a lot of way to learn for your choice.

SCHEDULED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

VIEW ALL EVENTS

COACHING ARTICLES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

VIEW ALL ARTICLES

1 TO 1 COACHING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

CONTACT ME

COACHING ONLINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

VIEW ALL COURSES

VIDEOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

VIEW ALL VIDEOS

BOOK & DVD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

VIEW ALL ITEMS

TELL ME WHAT YOU WANT

I don't know who you are, but i'll find you and i'll help you.

PRICE TAG

Life Coaching Silver package

$59/hrs

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet1
 • Lorem ipsum dolor sit amet2
 • Lorem ipsum dolor sit amet3
 • Lorem ipsum dolor sit amet4
 • Lorem ipsum dolor sit amet5
 • get started

Life Coaching Platinum package

$129/hrs

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet1
 • Lorem ipsum dolor sit amet2
 • Lorem ipsum dolor sit amet3
 • Lorem ipsum dolor sit amet4
 • Lorem ipsum dolor sit amet5
 • get started

Life Coaching Vip package

$529/hrs

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet1
 • Lorem ipsum dolor sit amet2
 • Lorem ipsum dolor sit amet3
 • Lorem ipsum dolor sit amet4
 • Lorem ipsum dolor sit amet5
 • get started