Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže aby se vydali kácet stromy, nedávej rozkazy a nerozděluj práci. Nauč je spíše touze po vzdálených a nekonečných mořích.” Saint Exupery.

Týmová spolupráce je dnes kritickou proměnnou úspěchů firem a zaváděných projektů. Nejasný směr či role lidí, nízká motivace nebo oddalované řešení sporů může zastavit i ty nejlepší nápady a zabrzdit i největší odpobrínky.

Koučování týmu může situaci rychle vyřešit.

Koučování týmu působí na skupinu lidí jako magnet na železné piliny: všechny se přimknou k magnetu a sladí se jedním směrem. Výsledkem bývá nečekaně rychlý posun nejenom ve výsledcích, ale i dlouhodobé spokojenosti, loajalitě a pohodě členů týmu. Celý tým i jeho vedoucí tak získávají cenný ČAS, ENERGII a ZDROJE, které mohou účelně využít ke své odborné a konstruktivní práci.
Koučování týmu je často vhodné doplnit prací se samotným vedoucím týmu v podobě indiviuálního koučování a dalším rozvojem týmu v manažerských dovednostech.
· vytvořit diamant vize týmu
· připravit efektivní strategii založenou na reálných možnostech týmu
· vyjasnit role, pravomoce a zodpovědnosti členů týmu
· nastavit jasná a sdílená pravidla fungovaní
· významně zlepšit komunikaci a porozumění v týmu i navenek
· vyčistit jakékoliv kostlivce a ukončit staré křivdy a spory
· obnovit důvěru, pohodu a motivaci členů týmu
· posílit tvořivou energii lidí při řešení úkolů
· posílit důvěru i schopnosti vedoucího týmu
· pozitivně ovlivnit projekty i další části společnosti
Při práci s týmy využíváme dvě špičkové metodologie: NASA 4D Systems a Erickson Coaching International, Kanada. NASA 4D System je metoda vyvinutá Dr. Charliem Pellerinem, jedním z klíčových leaderů NASA. Své dlouholeté zkušenosti s NASA zkoncentroval CH. Pellerin do precizně zpracované a třiceti lety ověřené metodologie, která umožňuje rychle rozpoznat potřeby rozvoje týmů a dává jim nástroje, pomocí kterých je tyto kroky možno velmi rychle uskutečnit. Osm dovedností NASA je pak speciálním programem na rozvoj dovedností manažerů a leaderů týmu.
Erickson Coaching International, Kanada se již čtyřicet let specializuje na rozvoj koučinku zaměřeného na řešení (Solution Focused Coaching) po celém světě. Využívá přitom nejnovějších poznatků o fungování lidské mysli, NLP a čtyř kvadrantového myšlení. Tento přístup uvolňuje potenciál člověka, podporuje tvořivé myšlení a hluboce propojuje hodnoty a konání lidí. Působí tranformačně na psychiku lidí i týmů a pomáhá týmům najít směr a smysl (a tedy motor) jejich práce.
Obě metody se synergicky doplňují a jejich kombinací vzniká pozorouhodně celistvý systém, fungující podobně jako náš mozek na principu spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry.

JAK KOUČOVÁNÍ TÝMŮ FUNGUJE?

Koučování týmu působí na skupinu lidí jako magnet na železné piliny: všechny se přimknou k magnetu a sladí se jedním směrem. Výsledkem bývá nečekaně rychlý posun nejenom ve výsledcích, ale i dlouhodobé spokojenosti, loajalitě a pohodě členů týmu. Celý tým i jeho vedoucí tak získávají cenný ČAS, ENERGII a ZDROJE, které mohou účelně využít ke své odborné a konstruktivní práci.
Koučování týmu je často vhodné doplnit prací se samotným vedoucím týmu v podobě indiviuálního koučování a dalším rozvojem týmu v manažerských dovednostech.

S ČÍM VÁM TÝMOVÝ KOUČINK MŮŽE POMOCI?

· vytvořit diamant vize týmu
· připravit efektivní strategii založenou na reálných možnostech týmu
· vyjasnit role, pravomoce a zodpovědnosti členů týmu
· nastavit jasná a sdílená pravidla fungovaní
· významně zlepšit komunikaci a porozumění v týmu i navenek
· vyčistit jakékoliv kostlivce a ukončit staré křivdy a spory
· obnovit důvěru, pohodu a motivaci členů týmu
· posílit tvořivou energii lidí při řešení úkolů
· posílit důvěru i schopnosti vedoucího týmu
· pozitivně ovlivnit projekty i další části společnosti

S JAKOU METODOLOGIÍ V TÝMECH PRACUJEME?

Při práci s týmy využíváme dvě špičkové metodologie: NASA 4D Systems a Erickson Coaching International, Kanada. NASA 4D System je metoda vyvinutá Dr. Charliem Pellerinem, jedním z klíčových leaderů NASA. Své dlouholeté zkušenosti s NASA zkoncentroval CH. Pellerin do precizně zpracované a třiceti lety ověřené metodologie, která umožňuje rychle rozpoznat potřeby rozvoje týmů a dává jim nástroje, pomocí kterých je tyto kroky možno velmi rychle uskutečnit. Osm dovedností NASA je pak speciálním programem na rozvoj dovedností manažerů a leaderů týmu.
Erickson Coaching International, Kanada se již čtyřicet let specializuje na rozvoj koučinku zaměřeného na řešení (Solution Focused Coaching) po celém světě. Využívá přitom nejnovějších poznatků o fungování lidské mysli, NLP a čtyř kvadrantového myšlení. Tento přístup uvolňuje potenciál člověka, podporuje tvořivé myšlení a hluboce propojuje hodnoty a konání lidí. Působí tranformačně na psychiku lidí i týmů a pomáhá týmům najít směr a smysl (a tedy motor) jejich práce.
Obě metody se synergicky doplňují a jejich kombinací vzniká pozorouhodně celistvý systém, fungující podobně jako náš mozek na principu spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry.

KLIENTI NAPSALI