Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC
kouč a trenér

+420 603 256 135

Fetrovská 9, 160 00 - Praha 6
halka@dynamicsphere.cz
IČ: 26424851

Profil kouče a trenéra

Ing. Halka Baláčková, MBA
E-mail: halka@dynamicsphere.cz Mobil: +420 603 256 135
Skype: hbalackova
Moje motto: „Business in Joy“
kompletní CV

Kdo jsem?

Jsem trenér a kouč a působím převážně v podnikatelském prostředí. Nejraději pracuji s menšími a středními firmami a týmy, kde je někdo, komu na týmu, projektech a lidech skutečně záleží a něco pro to chce udělat. Této práci se věnuji od roku 1994, z toho od roku 2001 jako nezávislá osoba a od roku 2010 jako majitelka Dynamic Sphere, s.r.o.

Proč dělám to, co dělám?

Kdysi jsem nastoupila k firmě Apple. Měla jsem nad sebou Američana a jednal s námi způsobem, se kterým jsem se předtím nesetkala. Dával mi na starosti celé úkoly, nechával mě je dělat po mém, zcela mi důvěřoval a stále mě něco učil. Byla jsem nadšená a věděla jsem, že je to styl, který zde v podnicích chybí.

V roce 1993 jsem měla možnost odjet do Anglie, na Durham University Business School, vystudovat tam MBA a vrátit se s hlavou plnou nápadů. Toho využila moje tehdejší kolegyně a požádala mě o pomoc se založením ČNP vzdělávací sekce, dnes ČNP Consulting. A tak se moje kariéra, původně orientovaná na vývoj a výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií, ubrala jiným směrem :-).

Jak jsem se dostala ke koučování?

V roce 1998 jsem se účastnila výborného výcviku “Training the Trainers” pod záštitou britské CIPD (Chartered Institute for Personnel and Development”). Jedna část programu byla věnovaná právě koučování. To bylo poprvé, co jsem s ním v managementu setkala. Přístup se mnou silně rezonoval a když jsem odešla podnikat sama na sebe, bylo to první, co jsem začala hledat. Absolvovala jsem, co kde bylo, včetně Systemického managementu Vráti Strnada při ISZ. A když do Prahy měla poprvé přijet Marilyn Atkinson se svým programem The Art and Science of Coaching (TASC) v roce 2005, věděla jsem, že si to nemohu nechat ujít.

TASC jsem ukončila v roce 2006, dostala jsem nabídku ho učit a dnes mám za sebou několik let využívání a učení tohoto transformačního programu v České republice a na Slovensku. Začínám i v Evropě, loni jsem byla v Polsku a letos mám za sebou Lisabon. Jsem součástí sítě Erickson College, Kanada a z mezinárodního networkingu čerpám neustále novou inspiraci. V roce 2010 jsem získala PCC (Professional Certified Coach pod ICF), ale musím letos akreditaci obnovit :-))

S čím klientům pomáhám?

  • pomáhám klientům vytvořit si zajímavou a naplňující vizi toho, kým jsou a co budou dělat;
  • hledám s klienty jejich vlastní zdroje a nejlepší cesty jejich využití;
  • vedu klienty k dlouhodobému rozvoji a překonávání překážek,
  • doprovázím klienty na této cestě tak, aby v celém procesu plně důvěřovali sami sobě
  • pomáhám jim obnovit radost, pohodu a tvořivost v osobním i pracovním životě

Na co se specializuji?

  • na rozvoj týmů, leadership koučink a rovoj lidského potenciálu;
  • zejména na menší a střední společnosti a výkonné týmy větších a nadnárodních korporací,
  • nejvíce mě baví určování vizí a stratagií firem, strategický rozvoj týmů a podnikání, týmová spolupráce, zvládání změn a řešení krizí,
  • integrální systemický přístup – koučink s nadhledem.

A co Halka jako trenér?

Trénink mě vždy obrovsky bavil. Ráda hledám nové informace, čtu knihy a zahraniční zdroje a chci předávat tyto objevy lidem. Asi se zde nezapře moje původní výzkumnická profese.

Jsem přesvědčená, že jakékoliv téma lze zpracovat pro účastníky takovým způsobem, aby byl pro nás všechny celý výcvik zážitkem. Mými zkušenostmi s koučováním, spirální dynamikou a dalším výcvikem v pokročilých technikách NLP se tato schopnost ještě prohloubila.

A tak využívám v kurzech mnoho různých technik, přístupů, her, práce s kamerou, kvízy, práci s obrazy, metaforami a příběhy. Celý kurz ale vždy stavím kolem potřeb samotných lidí a chci, aby odcházeli domů s něčím, co pro ně bude mít hodnotu.

V čem vidím smysl své práce?

Dnešní podnikatelské prostředí tlačí lidi ke stále větším výkonům. Ale za jakou cenu? Na jedné straně je to přepracovanost, ztráta rovnováhy mezi osobním a pracovním životem a následující vyčerpanost lidí, na druhé straně nesmyslnost mnoha našich snah a plýtvání zdroji, které máme jako lidstvo k dispozici.

Obnova této rovnováhy začíná s každým člověkem, který si svoji i celkovou situaci uvědomí a bude hledat zdravější, systémovější, dlouhodobější a trvalejší způsoby řešení. A tím také, a hlavně, šťastnější.