Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC
kouč a trenér

+420 603 256 135

Fetrovská 9, 160 00 - Praha 6
halka@dynamicsphere.cz
IČ: 26424851

Rozvoj týmů


Určený pracovním a projektovým týmům

“Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže aby se vydali kácet stromy, nedávej rozkazy a nerozděluj práci. Nauč je spíše touze po vzdálených a nekonečných mořích”. Saint Exupery.

Týmová spolupráce je dnes kritickou proměnnou úspěchů firem a zaváděných projektů. Nejasný směr či nevyjasněné role, nízká motivace lidí nebo oddalované řešení sporů může zabít i ty nejlepší nápady a zabrzdit ty nejlepší odborníky.

Koučování týmu může situaci rychle vyřešit.

Jak koučování týmů působí?

Koučování týmu působí na lidi jako magnet na železné piliny: všechny se přimknou k magnetu a sladí se jedním směrem.

Výsledkem bývá nečekaně rychlý posun nejenom ve výsledcích, ale i dlouhodobé spokojenosti, loajalitě a pohodě členů týmu.

Celý tým i jeho vedoucí tak získávají cenný ČAS, ENERGIIZDROJE, které mohou účelně využít k další konstruktivní práci.

Koučování týmu je většinou vhodné doplnit také prací se samotným vedoucím týmu v podobě indiviuálního koučování.

S čím vám týmový koučink pomůže?

 • vytvořit diamant vize týmu
 • připravit efektivní strategii založenou na reálných možnostech týmu
 • vyjasnit role, pravomoce a zodpovědnosti členů týmu
 • nastavit jasná a sdílená pravidla fungovaní včetně komunikace
 • vyčistit jakékoliv kostlivce
 • zlepšit komunikaci v týmu i navenek
 • obnovit důvěru, pohodu a motivaci členů týmu
 • posílit tvořivou energii lidí při řešení úkolů
 • posílit důvěru ve vedoucího týmu

S jakou metodologií v týmech pracujeme?

Při práci s týmy využíváme dvě špičkové metodologie: NASA 4D SystemsErickson College, Kanada.

NASA 4D System je metoda vyvinutá Dr. Charliem Pellerinem, jedním z klíčových leaderů NASA. Své dlouholeté zkušenosti s NASA zkoncentroval CH. Pellerin do precizně zpracované a dvaceti lety ověřené metodologie, která umožňuje rychle rozpoznat potřeby rozvoje týmů a dává jim nástroje, pomocí kterých je tyto kroky možno velmi rychle uskutečnit. Osm dovedností NASA je pak speciálním programem na rozvoj dovedností manažerů a leaderů týmu.

Erickson College, Kanada se již dvacet let specializuje na rozvoj koučinku zaměřeného na řešení (Solution Focused Coaching) po celém světě, přičemž využívá nejnovějších poznatků o fungování lidské mysli, NLP a čtyř kvadrantového myšlení. Tento přístup uvolňuje potenciál člověka, podporuje tvořivé myšlení a hluboce propojuje hodnoty a konání lidí. Působí tranformačně na psychiku lidí i týmů a pomáhá týmům najít směr a smysl (a tedy motor) jejich práce.

Obě metody se synergicky doplňují a jejich kombinací vzniká pozorouhodně celistvý systém, fungující podobně jako náš mozek na principu spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry.

Reference

O spolupráci klienti napsali:

“Jak vměstnat 11 let úspěšné spolupráce do pár řádek? Obzvlášť, když nás spolupráce s Halkou skutečně posunula dramaticky vpřed. Ano, vypadá to, že Maova teorie velkého skoku dosáhla zhmotnění. V roce 2001 jsme byli bezejmennou firmičkou. Dnes jsme špičkou v oboru a udáváme trendy. Vše, co jsme se s Halkou naučili, ihned implementujeme. Denně bouráme mýty a věříme, že dobře fungující tým je víc, než geniální vůdce následovaný stádem „poslušných ovcí”. Toto vše, a mnoho jiného, nám Halka pomohla objevit, pochopit a nasadit. Děkujeme Halko.” Igor Doležal, Aspire Sports

“I have asked Halka to coach for us management meeting/workshop on the topic of objectives and KPIs. Me and my colleagues considered the day spent with her as a highly productive one. I find Halka to be a highly professional and goal oriented coach who is able to keep her neutral position even in difficult situations of team coaching. She belongs to those coaches who follow the process of a coaching arrow naturally and are able to bring it to a desired end.” Ida Kodrlová, Synthon.

S rozvojem stálých týmů i přípravou projektů mám zkušenosti například ze společností:

 • OgilvyOne
 • Ogilvy & Mather
 • Aspire Sports Brno
 • Telefonica O2
 • Česká spořitelna
 • Deloitte ČR
 • ABC Českého hospodářství
 • Francouzsko-česká obchodní komora
 • Slovenská asociace Aikido
 • Mecaplast
 • rmg.connect
 • AdHoc, dnes AdinOne
 • GSK
 • Synthon
 • SSI

Manažerský a osobní koučink

Určený leaderům, manažerům a talentům

„Moudrý člověk nejprve hledá svůj střed, teprve pak se může stát středem pro ostatní.“ Lao‘c

Manažeři mají dnes na starosti nepřeberné množství projektů a cílů. Denně přibývá informací, zvyšují se nároky na vedení lidí, řešení úkolů a rozhodování. Rovnáha mezi osobním a pracovním životem trpí a jednoduchá řešení z minulosti přestávají fungovat.

Jak vám může pomoci práce s koučem?

Co je osobní koučování

Koučink je nástroj sebe obnovy, uvolnění energie a jejího uvedení do pohybu.

Nenabídne vám hotová řešení, ale vytvoří vám prostor pro to, abyste svá nejlepší řešení mohli najít vy sami.

Co vám koučování může přinést?

 • zvýší se vaše uvědomění současné situace
 • nastavíte si své priority a to, co chcete dosáhnout
 • pomůže vám lépe vést projekty, ať pracovní či osobní
 • podpoří vaše rozhodování
 • posílí vaši vytrvalost a dlouhodobou integraci změny
 • obnoví vaši motivaci, tvořivost a potenciál
 • pomůže vám najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem

S jakou metodologií pracujeme?

Náš koučink je založen na přístupu orientovaném na řešení. Vychází z řady poznatků vědy o fungování lidské mysli a systémů, ve kterých se pohybujeme. Využívá osvědčené nástroje NLP (neurolingvistického programování), systemiky, pozitivní psychologie, spirální dynamiky, čtyř kvadrantového myšlení Kena Wilbera a celé řady dalších zdrojů.

Jak koučování probíhá?

Nejčastější formou je koučování osobní. Nově se ve světě velmi úspěšně rozvíjí koučování po telefonu a přes internet, například pomocí Skype. Tento způsob zvyšuje soustředění a napomáhá efektivnímu vynakládání času i prostředků obou stran.

Na začátku koučování dojednáme s klientem rámcovou zakázku, tedy oblast, na kterou se chce koučovaný zaměřit. V případě potřeby je možno v této fázi přizvat přizvat i nadřízené osoby nebo jiné zadavatele. Stanovíme kritéria úspěchu a pokud klient souhlasí, můžeme se pustit do práce.

Další setkání následují během dvou až třech měsíců, vždy zhruba 3 x do měsíce, v předem domluvenou hodinu, osobně nebo po telefonu. Kouč a klient postupně pracují na tom, aby byla zakázka co nejefektivněji naplněna. Témata rozhovorů se může v průběhu času měnit, což je velmi běžné a vyplývá také z toho, jak narůstá důvěra mezi oběma stranami.

Všechna sezení jsou vždy zakončena plánem, jak bude klient dále postupovat a kdy se uskuteční další setkání. Koučování je často doplněno tzv. domácími úkoly, na kterých klient pracuje v mezidobí. Častost setkání je zcela indivuální, zpočátku bývá s větší a později často s menší frekvencí. Efektivita koučování se hodnotí po čtyřech až pěti sezeních a na konci celé spolupráce.

Všechny rozhovory jsou přísně důvěrné a jejich výsledky nejsou bez svolení klienta nikomu k dispozici. Součástí společné smlouvy je Etický kodex ICF

Reference osobního koučinku

“Halka byla můj první kouč, když jsem postoupila na pozici Account Directora v rámci reklamní společnosti AgilvyAction. Skutečně jsem ocenila její pomoc, porozumění a znalost reklamního byznysu. Naše setkání byla vždy inspirující, efektivní a zaměřená na cíl. Díky Halce jsem byla schopná analyzovat a vyhodnotit problémy, kterým jsem čelila. Halka má profesionální, ale vřelý přístup, který z našich setkání vytvořil příjemné chvíle. Ráda bych vám Halku jako kouče upřímně doporučila.”

Halky největší kvality: úžasné výsledky, osobní přístup, expert
Kateřina Baková, 2010

“Setkáním s Halkou začala nová etapa mého života. Ukázala mi cestu, jak vnímat sama sebe, jak se do sebe ponořit a přestat se zabývat minoritními věcmi kolem sebe. Halka má dar probudit lidi k práci, k zamyšlení se a chuti na sobě makat. Je to jeden z největších profesionálů, které znám a který i během tvrdé práce dokáže být lidský a laskavý. Díky, Halko, za energii, kterou mě při každém setkání nabíjíte.”

Vlaďka, Ogilvy & Mather Group Czech Republic, 2012


Tréninkové semináře

Tréninkové semináře na míru

„Natolik jsme se soustředili na vývoj techniky, že jsme zapomněli na vývoj člověka. Dynamic Sphere se soutřeďuje na vývoj člověka.“ René Egli, Princip LOL 2 A

Jedno z poslání Dynamic Sphere je právě rozvoj lidí.

Lidé nashromáždili obrovskou pokladnici znalostí a dovedností, ze kterých je možné čerpat. Ať se jedná o komunikaci, práci s časem, vedení lidí a týmů či využívání lidského potenciálu, vědci i praktici ve světě podnikání nabízejí manažerům nepřebernou škálu možností osobního rozvoje.

Proč se tedy učit stylem pokus – omyl?

Čtyři klíčové oblasti

Tréninkové semináře Dynamic Sphere rozvíjejí a posilují čtyři klíčové oblasti kompetencí manažerů.

 • 1. Pomáhají rychle a efektivně dosahovat cílů a výsledků,
 • 2. Rozvíjejí emocionální inteligenci a umění vycházet s lidmi,
 • 3. Posilují kreativitu a nové přístupy ke změnám ,
 • 4. Pomáhají porozumět poslání a smyslu leadershipu v pracovním i osobním životě.

Díky velkému vědomostnímu zázemí vám pomohou rychle se zorientovat v daném tématu, ujistit se v tom, co děláte intuitivně dobře a nabídnou vám další osvědčené postupy, které můžete okamžitě začít využívat ve své praxi.

Navíc vám přinesou novou inspiraci a také hluboké vhledy, které vznikají při dobré práci ve skupině, sdílení a otevřené mysli.

Metody vedení seminářů

Garantuji vám, že tréninkové semináře se mnou jsou pro účastníky zážitkem, který nemá nic společného s tím, co jste kdy zažili ve školách či běžných školeních.

Semináře staví nejen na osvědčených teoriích, ale bohatě využívají praktické příklady z praxe, osobní zážitky lidí a řeší konkrétní situace účastníků. Navíc respektují nejnovější poznatky tzv. „učení podle pravidel mozku“ a podporují rychlé zavedení do praxe díky principu 10 – 20 – 70.

Často bývají transformačního charakteru, který vám pomůže nejen v pracovních, ale i v mnoha osobních záležitostech.

Tématické okruhy kurzů

Klasika

 • Management a vedení lidí
 • Týmová spolupráce
 • Time a stres management
 • Vedení projektů a zvládání změn
 • Obchodní jednání a vyjednávání
 • Umění efektivní prezentace
 • Asertivita a řešení konfliktů

Speciální výcviky

 • The Art and Science of Coaching (TASC)
 • Jak NASA buduje týmy
 • Trénink trenérů – výcvik trenérů v pokročilých technikách
 • Výcvik týmového koučinku – nadstavbový program pro kouče
 • Efektivní account manažer – komplexní program pro account manažery

Žádané novinky

 • Nové přístupy ke zvyšování osobní výkonnosti a řešení úkolů
 • Manažerské rozhodování v praxi
 • Efektivní vedení pracovních setkání (s využitím koučovacích přístupů a vizualizace)
 • Vedení workshopů – pro maximální využití potenciálu lidí
 • Seitai, BioTaizo a rovnováha mezi osobním a pracovním životem
 • Aikido in Leadership – zážitkový program pro leadery s využitím prvků Aikido

K seminářům účastníci napsali

„Školení bylo super, nemám připomínky. Velké plus – byl věnován dostatečný prostor pro teorii i praktický nácvik.”

Účastník školení „Efektivní Account Manažer“

„Školení s Halkou považuji za jedno z nejlepších, kterými jsem si za svou praxi prošla. Pro mě je určitě užitečné a splňuje očekávání, která jsem od toho měla. Líbí se mi, že to není jen ryze teoretické tlachání se spoustou odborných termínů, ale jde se k jádru věci, je vše dobře vysvětleno a hlavně procvičováno se zpětnou vazbou. Pro mě nejdůležitější byla oblast zvládání námitek a efektivní argumentace, ale i ostatní bylo hodně přínosné.“

Účastnice „Umění vyjednávat“


Aikido in Leadership


Systémy pro rozvoj těla a ducha

„Zranit nepřítele je jako zranit sám sebe. Ovládnout agresi bez zranění je Umění míru. Morihei Ueshiba, zakladatel Aikido.“

Aikido jsem začala cvičit v roce 1997. Zásadním způsobem ovlivnilo můj život. Jeho principy lze využívat nejenom na tatami, ale také v pracovním a osobním životě. Jsem přesvědčená, že z něj mohou bohatě čerpat zejména manažeři neboť principy platící na žíněnkách v dojo platí i při jednání s lidmi v práci.

Tak vznikl seminář s názvem Aikido in Leadership, ve kterém společně zkoumáme paralely mezi dvěma zdánlivě oddělenými světy: bojového umění a leadershipu. Seminář prošel úspěšně testovací fází a je připraven pro jakoukoliv skupinu manažerů.

Jak kurz objednat? Zavolejte pro firemní i osobní seminář na míru – 603 256 135 nebo mi napište e-mail: halka@dynamicsphere.cz

Aikido in Leadership

Aikido je mladé japonské bojové umění využívající sílu partnera ve vlastní technice. Využívá ustoupení z linie útoku, neutralizaci přicházející síly a jemnou motoriku rukou pro zakončení techniky. Nalezení kliduvlastního centra v *dynamickém pohybu* je nezbytnou součástí tréninku.

Dnešní doba si mnohdy žádá totéž, ale náš rozum na tento koncept nestačí. Abychom mohli obnovit harmonii energií v našem životě, musíme v něm cvičit i svoje tělo.

Manažeři se často vzdělávají v myšlenkových konceptech. Aikido in Leadership je program vyvinutý tak, aby manažeři měli možnost koncepty zažít také fyzicky a získat tím zcela jedinečný vjem, zážitek a učení. Tento směr se dnes někdy také nazývá Body2Mind.

Co je BioTaiso?

Uvolni se.
Prociť celé svoje tělo.
Vždy to byl tvůj dobrý přítel;
Potřebuje, abys mu věnoval čas.
Jakmile se sladí s přírodou,
převezme tělo samo nejlepší kurz řízení tvého života.

BioTaiso je účinný systém posilující přirozenou schopnost organismu léčit se, harmonizovat a žít v rovnováze.

BIO – jako život a Taiso – jako cvičení je v Japonsku oblíbenou sestavou pohybů pro rychlou obnovu vitality a spokojenosti. V Japonsku ho cvičí mnoho modelek, herců a manažerů, protože udržuje mládí a přináší energii. Sestává z 12 základních cviků a za 15 minut ji zvládnete každý den. Cviky jsou vybrány pro moderního člověka a účinky pocítíte již v prvním týdnu cvičení. Cvičí se v leže a po každém cviku následuje uvolnění, které je ještě důležitější než samotné cvičení.

Ze cvičení budete mít pocit doplněné energie a klidné spokojené radosti uvnitř.

Jak se cvičení naučit? Pro firmy je možno připravit kurz na míru. Pro jednotlivce na přání – volejte 603 256 135.

Seitai – vylaď si tělo!

”Nejlépe zotročeni jsou ti, kteří si svoje okovy již neuvědomují.”

Seitai znamená v japonštině vyladění těla, znovu nalezení rovnováhy a obnovení přirozeného stavu zdraví.

Seitai je rozsáhlý systém pro obnovu svého zdraví bez léků. Nesoustředí se nemoc, ale na zdraví. Navrací člověku přirozenou obranyschopnost a obnovuje jeho vitalitu. Učí člověka pracovat se svou energií a na vyšších stupních i pracovat s energií ostatních. Využívá práce s dechem, tělem i myslí.

Cesta Seitai je cestou člověka, který si chce udržet tělesné a mentální zdraví po celý svůj život.

Jak se Seitai začít učit? Napište mail a já pro vás připravím dlouhodobější program na míru osobního či firemního rozvoje.

Firemní kurzy na přání

Foto: seminář Seitai v našem dojo pod vedením Italského mistra, pana Pasquale Aiello, r. 2011.

Určeno pro manažerské skupiny. Cvičení pro manažery všech věkových kategorií, nenáročné na fyzickou kondici. Dobře si odpočinete a uvolníte.

Jak se přihlásit a co s sebou? Napište nebo zavolejte předem. Na cvičení potřebujete pohodlné teplejší sportovní oblečení. Cvičit budeme na tatami, příjemných žíněnkách, většinou v sedě nebo v leže.

Kde? Stadion dětí a mládeže Kotlářka, Na Kotlářce 1, Praha 6 – Dejvice. Dobrý dojezd autem a parkování.

Jak se k nám dostanete?
Podívejte se na www.aikido-praha.cz, sekce “Místo a časy tréninků”.